CERTIFICATS

Certificats d’acabats i certificats normatius

Certificats d’acabats

Qualicoat

QUALICOAT (segell de qualitat) és una organització compromesa a mantenir i promoure la qualitat del revestiment d’alumini per a aplicacions arquitectòniques.

QUALICOAT defineix els requisits generals de qualitat i en supervisa el compliment per part de les plantes d’arreu del món amb llicència.

Així, el client obté un producte de qualitat superior, una garantia de les prestacions a llarg termini i una qualitat constant.

Qualanod

QUALANOD (segell de qualitat) és una organització compromesa a mantenir i promoure la qualitat de l’alumini anoditzat per a aplicacions arquitectòniques.

QUALANOD defineix els requisits generals de qualitat i en supervisa el compliment per part de les plantes autoritzades d’arreu del món.

Com a resultat, el client obté un producte de qualitat superior. En els últims anys, QUALANOD ha contribuït a garantir la qualitat de l’alumini per a l’arquitectura.

Qualideco

QUALIDECO és un segell de qualitat que defineix i regula els acabats decoratius en alumini recobert (per exemple, efecte fusta).

Cobreix un ampli espectre d’aplicacions de recobriment per a superfície basant-se, per exemple, en la transferència d’imatges sobre suports revestits, o en forma de pols utilitzant les tecnologies adequades. Altres tecnologies es poden utilitzar només si han estat aprovades prèviament pel Comitè de QUALIDECO. Integrades en les especificacions tècniques de QUALICOAT, les especificacions de QUALIDECO hi contenen moltes referències, amb combinació amb els requisits específics de QUALIDECO.

El resultat és una garantia indiscutible d’excel·lència.

Certificats de normativa

Reglamentació. Codi tècnic d’edificació.

El CTE facilita el compliment de les Directives Europees sobre qualitat i eficiència energètica, fomentant la innovació i el desenvolupament tecnològic, tant en procediments constructius com en materials de construcció. Estableix les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat dels edificis amb un objectiu molt clar: que la construcció s’adapti a l’estratègia de sostenibilitat econòmica, energètica i mediambiental.

El CTE inclou la regulació de les noves edificacions i de la rehabilitació dels edificis existents en un ampli espectre: habitatges, ús comercial, docent, sanitari, industrial i sociocultural, introduint elements nous sobre materials i tècniques de la construcció.

Marca CE

L’objectiu principal de la Marca CE és declarar la conformitat d’un producte amb tots els requisits comunitaris imposats a fabricants per part de les Directives Europees, i que s’acrediten amb la Marca CE.

Aquestes marques garanteixen la lliure circulació de tots els productes de construcció a la Unió Europea, mitjançant l’harmonització de les legislacions nacionals relatives als requisits essencials dels productes en matèria de salut, seguretat i benestar. En el cas dels productes de construcció, implica que el producte compleix les previsions de la Directiva de Productes de Construcció a través d’especificacions tècniques harmonitzades, inclosos tots els procediments d’avaluació de la conformitat. D’aquesta manera, la Marca CE demostra que el producte compleix tots els requisits legals necessaris per entrar en tot el mercat interior europeu, i ésser emprat amb el nivell de prestacions requerit, considerant les regles d’aplicació d’edificació en el lloc de feina.

Reglamentació tèrmica

El Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB-HE) del CTE té com a objectiu aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint-ne el consum energètic i utilitzant per a aquesta finalitat fonts d’energia renovable.

En l’apartat d’habitabilitat del Codi Tècnic de l’Edificació s’inclou el document bàsic, el DB HE Energia, en què s’estableixen les exigències sobre eficiència energètica i energies renovables que han de complir els nous edificis i els edificis sotmesos a rehabilitació en determinats casos. Aquestes exigències bàsiques són:

HE1: Limitació de la demanda energètica
HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Reglamentació acústica

El Document Bàsic de Protecció Enfront del Soroll (DB HR) del Codi Tecnològic CTE especifica les normes que s’han d’aplicar als edificis nous, tant als destinats a habitatges com als destinats a ús sanitari, administratiu i sociocultural. I hi introdueix elements nous sobre materials i tècniques de construcció per aconseguir edificis més lliures de contaminació acústica. Les principals mesures són la millora dels nivells d’aïllament, incrementant les exigències i verificació d’aïllament mitjançant paràmetres verificables en un mesurament in situ.

Els nostres productes estan preparats per al compliment de les disposicions del Document Bàsic de Protecció Enfront del Soroll i de la resta de documents que integren el CTE, ja que es disposa de diferents sèries que permeten als professionals de la construcció complir amb les noves normatives recollides en el Codi Tècnic de l’Edificació.
L’aplicació del Document Bàsic de Protecció Enfront del Soroll (DB HR) representa una important millora de confort quant a les condicions acústiques del moment present. Aquesta millora comporta, així mateix, un canvi important en els sistemes constructius actuals. Per aquesta raó és important introduir els conceptes d’aïllament i condicionament acústic en el projecte, fins i tot amb independència dels valors o paràmetres sol·licitats.

Reglamentació sobre ventilació

El Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Qualitat d’Aire Interior (DB HS3) té com a objectiu establir les pautes perquè els edificis disposin de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de manera que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior en façanes i patis, l’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, a través de la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.

Certificat energètic per a habitatges

El Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Qualitat d’Aire Interior (DB HS3) té com a objectiu establir les pautes perquè els edificis disposin de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de manera que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior en façanes i patis, l’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, a través de la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.

Contacte

  1. Responsable de les dades: FINESTRES MACRISAL, S.L.

  2. Finalitat: Gestionar les sol·licituds d'informació que es fan a través del lloc web.

  3. Legitimació: Consentiment de l'interessat

  4. Destinataris: No hi haurà cessions de dades.

  5. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament de les dades, transparència i dret a no ser objecte de decisions automatitzades, com s'explica a la informació addicional.

  6. nformació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el següent enllaç.

  Vegeu aquí

  On ens trobareu

  C/ Ca n’Oliva, 74 08020 Barcelona (Espanya)

  +34 93 300 50 55

  comercial@macrisal.com